Avgifter

Bk Gripen

Strängnäs

KLubben med         flyt

 

 

 

       Önskar du          kontakt   

       med oss

Under fliken förtroendevalda finns kontaktuppgifter.

 Du kan även använda vår blogg                  logg.bkgripen.se        

för att kontakta oss

Letar du efter båtplats så kan du ställa dig i våran bryggkö. Vi har en kö men det sker hela tiden förändringar på bryggplatserna, så det lönar sig att anteckna sig för båtplats. Avgiften för att stå i kön är 100 kr. Gå in på följande länk köplats för att anteckna dig.

Vi stödjer BK Gripen

Organisations nr    819500-2285

Bankgiro  858-5457

Bank  Swedbank

Inträdesavgift                                                      1000:-

Årsavgift  500:- kr                                                          

Bryggplats för små öppna båtar utan motor         

350:-

Bryggplats för båtar upp till 4 meter längd

500:-

Bryggplats för båtar med längd 4 till 5 meter

650:-

Bryggplats för båtar med längd 5 till 7 meter

825:-

Bryggplats för båtar  med längd 7 till 9 meter

1450:- kr

Bryggplats för båtar över 9 meter

2000:- kr

Om du inte deltager på arbetsplikt                            250:- / gång kvällstid  500:- del av dag eller full dag

Om du inte betalar din faktura i tid

tillkommer det påminnelseavgift om                           100:- / gång 

Klubbens bankgiro konto   858-5457