Önskar du          kontakt   

       med oss

Under fliken förtroendevalda finns kontaktuppgifter.

 Du kan även använda vår blogg                  logg.bkgripen.se        

för att kontakta oss

Söker du båtplats i Strängnäs?

Vi har flera lediga bryggplatser även för större
Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken, även hyggligt vindskyddat. El finns utdraget till varje brygga.
Tag kontakt med vår hamnvärd Henrik Thernlund tfn 073-1515145 eller medl.ansvarig Carina Boson Mobil tfn 076-400 31 00

Avgift 100 kr som dras när du fått plats.

Gå in på följande länk köplats för att anteckna dig.

Vi stödjer BK Gripen

V ä l k o m m e n  t i l  Bk Gripen, Strängnäs  Klubben med flyt

Organisations nr    819500-2285

Bankgiro  858-5457

Bank  Swedbank


Årsavgift  500:- kr                                                          

Bryggplats för båtar med bredd upp till 2,5 m     1.250 kr

Bryggplats för båtar med bredd upp till 3.0 m      2.150 kr

Bryggplats för båtar med bredd upp till 3,5 m      3.000 kr

Bryggplats för båtar med bredd upp till 4,0 m       4.300 kr


Om du inte deltager på arbetsplikt                            250:- / gång kvällstid  500:- del av dag eller full dag

Om du inte betalar din faktura i tid

tillkommer det påminnelseavgift om                           100:- / gång 

Klubbens bankgiro konto   858-5457