Önskar du          kontakt   

       med oss

Under fliken förtroendevalda finns kontaktuppgifter.

 Du kan även använda vår blogg                  logg.bkgripen.se        

för att kontakta oss

Söker du båtplats i Strängnäs?

Vi har flera lediga bryggplatser även för större
Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken, även hyggligt vindskyddat. El finns utdraget till varje brygga.
Tag kontakt med vår hamnvärd Henrik Thernlund tfn 073-1515145 eller medl.ansvarig Carina Boson Mobil tfn 076-400 31 00

Avgift 100 kr som dras när du fått plats.

Gå in på följande länk köplats för att anteckna dig.

Vi stödjer BK Gripen

V ä l k o m m e n  t i l  Bk Gripen, Strängnäs  Klubben med flyt

Ordförande:                              Sekreterare:

Peter Enbom                               Carina Boson

073 3625404                              

ordforande@bkgripen.se             sekreterare@bkgripen


Vice Ordförande

Fredrik Karlström

073 8102044

viceordforande@bkgripen.se


Ekonomi

Fredrik Karlström

kassor@bkgripen


BAS-ansvarig:                  Eldsundsförråden:

Kenneth Ingemarsson         Johan Stedt

070-7496149                     072-7187643                       

                                        eldsund@bikgripen

Bryggansvar

Henrik Thernlund

073-1515145

bryggansvarig@bkgripen.se

Ledamöter:                               Valberedning

Kenneth Ingemarsson                 Patrik Stedt 

kenneth_ing@hotmail.com      Ola Källllstig       

                                         

Carina Boson                           

carina.boson@gmail.com


Henrik Therlund

henrik.thernlund@gmail.comWebb master:             

Henrik Thernlund

073-1515145


Bryggbasar

Brygga 1  Bengt Berg          Tfn 0152-17480

Brygga 2  vakant

Brygga 3  Rickard Granlund  "    0152-15670

Brygga 4  Åke Schylander    "    070-3799576

Brygga 5  Peter Eriksson      "    0152-19876