Önskar du          kontakt   

       med oss

Under fliken förtroendevalda finns kontaktuppgifter.

 Du kan även använda vår blogg                  logg.bkgripen.se        

för att kontakta oss

Söker du båtplats i Strängnäs?

Vi har flera lediga bryggplatser även för större
Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken, även hyggligt vindskyddat. El finns utdraget till varje brygga.
Tag kontakt med vår hamnvärd Henrik Thernlund tfn 073-1515145 eller medl.ansvarig Carina Boson Mobil tfn 076-400 31 00

Avgift 100 kr som dras när du fått plats.

Gå in på följande länk köplats för att anteckna dig.

Vi stödjer BK Gripen

V ä l k o m m e n  t i l  Bk Gripen, Strängnäs  Klubben med flyt


Ny båtsäsong med delvis ny styrelse för Bk Gripen


Efter årsmötet, som hölls i SMOL´s lokaler på Vasavallen, och som samlade ett drygt 20 tal medlemmar, vilket måste betraktas som klent för en förening med ca 125 medlemmar, fick föreningen en delvis ny styrelse. Som ordförande återvaldes Hans Wester, som avgick 2013 för att efterträdas av Jaak Kallak. Till ny sekreterare valdes Olof Thor men någon ny kassör efter mig, lyckades ej valberedning komma med och ej heller någon av deltagarna på mötet ville eller kunde ställa upp. Vi tvingas därför att köpa denna tjänst utifrån vilket gör att vi även måste höja medlemsavgiften. En slutsats av det svala deltagandet, såväl att komma till årsmötet som att ta på sig uppgifter i styrelsen, gör att det blir allt svårare att driva en idell förening som våran båtklubb, vilket ni som medlemmar måste förstå. Vi hoppas därför att se mer aktiva och synliga medlemmar i klubben framgent.


Vi kommer nu att fortsätta vårt underhållsarbete på brygga tre genom att påla ned nya stolpar på den yttre delen av bryggan, för att säkra dess stabilitet. Arbetet kommer att ske nu under april månad, varför vi ber båtägarna på denna brygga att invänta slutförandet av dessa arbeten, innan ni sjösätter era båtar. Därtill kommer några förtöjningsstolpar som förlorats under tidigare säsong att ersättas. Vattenanslutning till vårt bryggområde har tagits bort av kommunen i samband med den nya promenadvägen som skall anläggas utefter stranden. Vi har inte lyckats att få kommunen att lösa detta på något sätt, trots våra ansträngningar, så vi måste tyvärr meddela våra medlemmar att ta med sig vattendunkar hemifrån eller tanka upp båtarna i Västerviken. Vi har även uppvaktat kommunens tjänstemän om vår oro inför framtiden betr. våra möjligheter att få ha kvar våra bryggor och klubbverksanhet  i Eldsundsviken, och kommer nu även att kalla till ett möte med politiker från byggnadsnämnden och kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt.   

Trots våra motgångar i form av såväl förlust av slipområde, som vatten och för tillfället även el till våra bryggor, får jag hoppas att ni likväl blir kvar i föreningen, och hjälper till att lösa dessa problem på bästa sätt, vilket jag som ny ordförande kan lova vara styrelsens ambition. Beträffande el till våra bryggor, har vi för avsikt att lösa detta genom en ny egen ledning efter stranden med matning ut till varje brygga. Detta arbete kostar en hel del, och vi  hoppas att få detta gjort under sommaren, men vi vill ha klarare besked från kommunen inkl. våra politiker innan arbetet påbörjas.


Hans Wester

Ordförande