Önskar du          kontakt   

       med oss

Under fliken förtroendevalda finns kontaktuppgifter.

 Du kan även använda vår blogg                  logg.bkgripen.se        

för att kontakta oss

Söker du båtplats i Strängnäs?

Vi har flera lediga bryggplatser även för större
Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken, även hyggligt vindskyddat. El finns utdraget till varje brygga.
Tag kontakt med vår hamnvärd Henrik Thernlund tfn 073-1515145 eller medl.ansvarig Carina Boson Mobil tfn 076-400 31 00

Avgift 100 kr som dras när du fått plats.

Gå in på följande länk köplats för att anteckna dig.

Vi stödjer BK Gripen

V ä l k o m m e n  t i l  Bk Gripen, Strängnäs  Klubben med flyt

Ansökan om medlemskap:

Efter ansökan om medlemskap kan detta beviljas under förutsättning att ledigt medlemskap finns.  Vi har idag ett antal bryggplatser att erbjuda, dock ej med möjlighet till vinterförvara båten på land, med undantag av 20 förrådsplatser vid Eldsundsplan. Är du intresserad av en bryggplats kontaktar du bryggansvarig Christiaan Reichwein, se för flik förtroendevalda.

Kö till slip eller brygga:

När man blivit tilldelad förråds- eller bryggplats tillkommer en inträdesavgift om 1000:- kr som är en (engångskostnad).

Årskostnad 2018 för bryggplats:

 

För båtar med längd 4 till 5 m   650: -

För båtar med längd 5 till 7 m   825:-

För båtar med längd 7 till 9 m 1450:-

För båtar över 9 m                 2000:-

 

För små öppna båtar                  350:-

För båtar upp till 4 meters längd  500:-

Ansökan skickas till:

 ordforande@bkgripen.se

 bryggansvarig@bkgripen.se

 alt. Bas/medlemsregister Hans Wester tfn 0731566690                              

 

 

 

      

Att anmäla sig i kö till bryggplats  kostar 100 kr. Ett medlemskap i klubben kostar 500 kr/år för aktiv medlem och 200 kr för passiv medlem.