5 Aug 2023


Nu börjar bryggorna fyllas på.


Nästa steg är att dra in och iordningställa el till bryggorna.
Vi har efter flytt till nya hemmahamnen några platser lediga, kontakta oss om ni är intresserade av båtplats med bästa läge i Strängnäs.


Arbetsdag II


Tid: Söndag 30 april kl. 10-15.
Plats: Nabbviken
Utrustning: Medtag skruvdragare och verktyg om du kan. Släpkärra om du har, för transport av flytblock.
Syfte: Montering av bommar.Det börjar närma sig sjösättning!

Denna sommar ska vi ha flyttat till Nabbviken, vilket innebär att det kommer bli flera tillfällen vi måste kraftsamla för att slutföra arbetet i Nabbviken.
Vi kommer inte att ha tillgång till Eldsundsviken i sommar.

Vi har fått hem nya bommar som behöver iordningställas innan vi lägger ut dom i Nabbviken.

Grindarna kommer behöva monteras ner.

Kallelse för respektive arbetstillfälle kommer att skickas ut på mail/sms.

Första arbetstillfället 2023-04-23 genomfört med gott resultat.

Årsmöte 2023! 

________________________________________________________


 Söndagen 19 mars kl 15.00 SMOL gården. Eskilstunavägen 45. 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Närvarolista / röstlängd och fullmaktsgranskning
 3. Val av ordförande
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

-----------------------------------------------------------------------------------

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelsen
 4. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkningen
 5. Föredragning av revisionsberättelsen
 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Propositioner från styrelsen
 8. Motioner från medlemmarna
 9. Medlemsavgifter
 10. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsår
 11. Antal ledamöter i styrelsen
 12. Val av styrelse
 13. Val av övriga förtroendemän
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av avgifter samt arbetsplikt för året
 17. Information om verksamhetsplan och budget för året
 18. Aktuella frågor (diskussionspunkt)
 19. Årsmötet avslutas

___________________________________________________________________

Dokument:


Balansrapport


Resultatrapport


Budget 2023


Styrelsen

 


Uppdaterat 2023-03-16

Iordningställande av y-bommar till Nabbviken


Säsongen inleddes med en arbetsdag innehållande slipning, målning, och riktning av y-bommar som ska placeras vid ena bryggan i Nabbviken. Nästa steg är att montera fast dom i bryggan vilket ska göras snarast så att vi kan sjösätta och placera ut våra båtar. 
Första planeringen av bryggplatser klar i Nabbviken

________________________________________________

I den fina vårsolen planerades bryggplatserna på en av bryggorna i Nabbviken. Placeringen av Y-bommarna mättes ut inför monteringen. Inledningsvis blir det 10 stycken platser med 3 meters bredd, 12 stycken platser med 3,5 meters bredd och 4 stycken platser med 4,5 meters bredd. Klubben kommer att köpa fler Y-bommar för nästa etapp av bryggplatser. När isen har släppt kommer klubben att kalla till arbetsdagar för att köra ner från förrådet och montera Y-bommarna på bryggan.


Uppdaterat 2022-03-14

Vassröjning i Eldsundsviken

________________________________________________

Tack till vår sekreterare Carina som under februari när isen låg tjock passade på att röja gammal vass i Eldsundsviken, ett jättearbete! Superbra!


Uppdaterat 2022-03-06

Arbetet i Nabbviken går frammåt

________________________________________________

Tack till alla medlemmar som har jobbat och gjort våra bryggor sååå fina, här på bilden jobbar Marko och Mirko med att finbalansera bryggorna med frigolit!


Uppdaterat 2021-10-10

Båda bryggorna är färdigsnickrade!


Båda bryggorna har nu fått sina landgångar snickrade.

Nu återstår att montera Y-bommarna när de är färdigrenoverade,

sen är det el, vatten och säkerhet som skall fixas.


Uppdaterat 2021-06-11

Flytbryggorna förtöjs!


Flytbryggorna är nu på plats. På bilden läggs bojstenarna ut för att förankra flytbryggan i.


Uppdaterat 2021-05-30

Tack till alla som har jobbat med de nya bryggorna i Eldsundsviken

________________________________________________________________________

Tack till alla som har ställt upp och hjälpt till med renoveringen av våra ny-gamla bryggor som skall till Nabbviken!


Peter Enbom Styrelseordförande för BK Gripen säger att "det är glädjande att se det stora engagemang och uppslutning vi har inom vår klubb, det visar på att vi är en livskraftig klubb och att det finns ett stort  behov av en sådan ideell kraft för båtlivet i en sjöstad som Strängnäs" 

Nu är det sant i Nabbviken

- Arbetet Har nu börjat med bryggorna i Nabbviken, beräknad arbetstid 2-3 dgr.


Uppdaterat 2021-05-20

Arbetet går frammåt!

Såhär såg arbetsläget ut vid helguppehållet inför pingst, 


Uppdaterat 2021-05-23

Första bryggfästet på plats!


...och det andra på gång.

Såhär såg arbetsläget ut vid helguppehållet.


Uppdaterat 2021-05-28

Bryggorna är nu här!

De nya bryggorna Har nu kommit 2021-04-13. De ligger nu längs med brygga 4 under tiden då de renoveras. Läs mer nedan.

Styrelsen har beslutat i val av entreprenör för flytt till Nabbviken.


Styrelsen har genomfört ett extra styrelsemöte för att besluta i frågan om val av offert och beställning. Bakgrunden är att Eskilstuna kommun nu har överlämnat 90 meter brygga till klubben. I entreprenaden ingår förutom bryggfästen och montering av flytbryggorna i Nabbviken, även bogsering av bryggorna från Eskilstuna till först Eldsundsviken där de "parkeras" under våren. Där skall vi snygga till bryggorna med ny träöverdäckning och se över elinstallationer, (betongelementen är i mycket gott skick). Därefter skall bryggorna, -innan sommaren, bogseras till Nabbviken och där monteras samt förankras.


Detta kan innebära att vi kanske måste ta ut en extra arbetsplikt av våra medlemmar i år för att få fina bryggor. 

Styrelsen jobbar med offerter och bryggor till Nabbviken

Styrelsen jobbar nu för flytten till Nabbviken, vi har fått in offerter som efter helgerna kommeratt utvärderas. Dessutom har vi fått glädjande besked att Eskilstuna kommun (Stort Tack!) skänker oss bättre begagnade flytbryggor när de byter sina i Sundbyholm. Det blir en stor besparing för klubben att inte behöva köpa nya bryggor. Det som behöver åtgärdas för att bryggorna skall bli fina är ny trädäckning måste läggas och det kommer behöva genomföras av medlemmarna genom den arbetsplikt som klubben har.