Vi stödjer

BK Gripen

Ny tid för årsmötet

________________________________________________________________________


Styrelsen har nu fastställt ny preliminär tid för årsmötet. Det nya datumet är 

Onsdagen den 16 juni vid de nya bryggorna i Nabbviken

Datumet kan komma att ändras om coronarestriktionerna ändras till det sämre, men som det ser ut nu kan vi genomföra mötet utomhus enligt plan säger klubbens ordförande Peter Enbom.


Välkomna!

Styrelsen

Läget medarbetet i Nabbviken

- Arbetet nu fördröjt till byggstart torsdag 20/5, beräknad arbetstid 2-3 dgr.

- Företaget informerads av styrelsen om befintliga ledningar i området.

- Samverkan med kyrkan har skett ang byggnationerna, likaså sjövattenföreningen i Nabbviken.

- Arbetet med de nya bryggorna bör vara klart till 21/5 så att de kan transporteras till   Nabbviken direkt när fästena är klara.


Uppdaterat 2021-05-13

Tack till alla som har jobbat med de nya bryggorna i Eldsundsviken

________________________________________________________________________

Tack till alla som har ställt upp och hjälpt till med renoveringen av våra ny-gamla bryggor som skall till Nabbviken!


Peter Enbom Styrelseordförande för BK Gripen säger att "det är glädjande att se det stora engagemang och uppslutning vi har inom vår klubb, det visar på att vi är en livskraftig klubb och att det finns ett stort  behov av en sådan ideell kraft för båtlivet i en sjöstad som Strängnäs" 

Arbetet med bommarna leds av Marko

- och går bra enligt planen

________________________________________________________

Arbetet med flytten till Nabbviken går frammåt, bryggorna är på plats i Eldsundsviken för att renoveras innan de flyttas till sina platser i Nabbviken.

På bilden ses medlemmar som renoverar dem genom översyn och målning under styrelsemedlemmen Marko Koskelas ledning.

Den 10 maj beräknas arbetena med bryggfästena Fredrik viceordförande i styrelsen håller i de arbetena tillsammans med vår ordförande Peter.

Carina i styrelsen håller koll på ledningar och rör i byggområdet i Nabbviken.

Passa på att göra din arbetsplikt, info om arbete får du via SMS, mailutskick och här på hemsidan.

Grillad korv och saft serveras dessutom i halvtid av arbetena!


.Arbetet kommer att ske fortlöpande och regelbundet under de närmasteveckorna. Arbetena annonseras här med ganska kort varsel så besök dessa sidor ofta och se efter uppdateringar. 


Hjärtligt välkomna!

Styrelsen"

________________________________________________________


Samlad info om nya bryggan och arbete i samband med den samt bygget i Nabbviken kommer fortsättningsvis att läggas ut här på vår klubbs hemsida www.bkgripen.se  Gå in här med jämna mellanrum och håll dig underrättad om läget!                               


                        Styrelsen

Bryggorna är nu här!

De nya bryggorna Har nu kommit 2021-04-13. De ligger nu längs med brygga 4 under tiden då de renoveras. Läs mer nedan.

Viktigt!

Nya bryggorna kommer!

De nya bryggorna kommer till Eldsundsviken och beräknas vara framme tisdagen den 13 april. De kommer i avvaktan på översyn och att bryggfästerna i Nabbviken skall bli klara att läggas längs med brygga 4. Detta innebär att brygga 4 är avstängd kommande veckorna.

Du som normalt ligger vid brygga 4 försök att vänta till bryggan är ledig igen. Vid akut behov kontakta hamnkapten en lösning med tillfällig plats.

Brygga 4 bedöms vara ledig i mitten av maj igen.


Styrelsen

Bryggan nu klar för transport till Strängnäs.

(2021-01-24)


Bryggan i Sundbyholm som klubben fick av Eskilstuna kommun är nu redo för transport till Strängnäs. Det som avgör när transporten kan genomföras är isläget som vi hoppas snart blir bättre. Idag så hackade medlemmar i styrelsen bryggan ren från is och fendrade av den mot befintliga gästbryggan i sundbyholm.

 

Klubben har också köpt 35 stycken begagnade Y-bommar. Dessa Y-bommarna renoveras så att de blir i toppen-skick. Så det kommer bli en hel del att göra under våren för våra medlemmar så att vi kan fortsätta vara billigast och mest ändamålsenliga båtklubb i Strängnäs.

Styrelsen har beslutat i val av entreprenör för flytt till Nabbviken.


Styrelsen har genomfört ett extra styrelsemöte för att besluta i frågan om val av offert och beställning. Bakgrunden är att Eskilstuna kommun nu har överlämnat 90 meter brygga till klubben. I entreprenaden ingår förutom bryggfästen och montering av flytbryggorna i Nabbviken, även bogsering av bryggorna från Eskilstuna till först Eldsundsviken där de "parkeras" under våren. Där skall vi snygga till bryggorna med ny träöverdäckning och se över elinstallationer, (betongelementen är i mycket gott skick). Därefter skall bryggorna, -innan sommaren, bogseras till Nabbviken och där monteras samt förankras.


Detta kan innebära att vi kanske måste ta ut en extra arbetsplikt av våra medlemmar i år för att få fina bryggor. 

Styrelsen jobbar med offerter och bryggor till Nabbviken

Styrelsen jobbar nu för flytten till Nabbviken, vi har fått in offerter som efter helgerna kommeratt utvärderas. Dessutom har vi fått glädjande besked att Eskilstuna kommun (Stort Tack!) skänker oss bättre begagnade flytbryggor när de byter sina i Sundbyholm. Det blir en stor besparing för klubben att inte behöva köpa nya bryggor. Det som behöver åtgärdas för att bryggorna skall bli fina är ny trädäckning måste läggas och det kommer behöva genomföras av medlemmarna genom den arbetsplikt som klubben har. 


Coronan påverkar årsmötet.


Enligt stadgarna skall klubbens årsmöte genomföras årligen under första kvartalet. Styrelsen ser mer anledning av coronabestämmelserna ingen möjlighet att genomföra årsmötet under första kvartalet. Inriktningen är att genomföra årsmötet så snart som möjligt, förhoppningsvis under 2:a kvartalet. Styrelsen ser inte att några större beslut behöver fattas vid detta årsmöte då årsmötet 2020 antog nya stadgar och gav inriktning för arbetet med flytten till Nabbviken. Så styrelsen jobbar vidare med de mandaten och de inriktningarna.

Arbetsplikt under detta Corona-år.

Alla medlemmar har att fullgöra 1 dags arbetspliktunder året eller betala avgiften för utrbliven genomförd arbetsplikt. På grund av Coronaepedemien kan vi inte genomföra en gemensam arbetsdag. 

Arbetsplikten 2021 kommer mest att jobba med de nya bryggorna på olika sätt. Det kommer att komma kallelser med SMS och Mail när det finns arbete att göra.Vi stödjer

BK Gripen

Bryggorna är nu här!

De nya bryggorna Har nu kommit 2021-04-13. De ligger nu längs med brygga 4 under tiden då de renoveras. Läs mer nedan.

Viktigt!

Nya bryggorna kommer!

De nya bryggorna kommer till Eldsundsviken och beräknas vara framme tisdagen den 13 april. De kommer i avvaktan på översyn och att bryggfästerna i Nabbviken skall bli klara att läggas längs med brygga 4. Detta innebär att brygga 4 är avstängd kommande veckorna.

Du som normalt ligger vid brygga 4 försök att vänta till bryggan är ledig igen. Vid akut behov kontakta hamnkapten en lösning med tillfällig plats.

Brygga 4 bedöms vara ledig i mitten av maj igen.


Styrelsen

Bryggan nu klar för transport till Strängnäs.

(2021-01-24)


Bryggan i Sundbyholm som klubben fick av Eskilstuna kommun är nu redo för transport till Strängnäs. Det som avgör när transporten kan genomföras är isläget som vi hoppas snart blir bättre. Idag så hackade medlemmar i styrelsen bryggan ren från is och fendrade av den mot befintliga gästbryggan i sundbyholm.

 

Klubben har också köpt 35 stycken begagnade Y-bommar. Dessa Y-bommarna renoveras så att de blir i toppen-skick. Så det kommer bli en hel del att göra under våren för våra medlemmar så att vi kan fortsätta vara billigast och mest ändamålsenliga båtklubb i Strängnäs.

Styrelsen har beslutat i val av entreprenör för flytt till Nabbviken.


Styrelsen har genomfört ett extra styrelsemöte för att besluta i frågan om val av offert och beställning. Bakgrunden är att Eskilstuna kommun nu har överlämnat 90 meter brygga till klubben. I entreprenaden ingår förutom bryggfästen och montering av flytbryggorna i Nabbviken, även bogsering av bryggorna från Eskilstuna till först Eldsundsviken där de "parkeras" under våren. Där skall vi snygga till bryggorna med ny träöverdäckning och se över elinstallationer, (betongelementen är i mycket gott skick). Därefter skall bryggorna, -innan sommaren, bogseras till Nabbviken och där monteras samt förankras.


Detta kan innebära att vi kanske måste ta ut en extra arbetsplikt av våra medlemmar i år för att få fina bryggor. 

Styrelsen jobbar med offerter och bryggor till Nabbviken

Styrelsen jobbar nu för flytten till Nabbviken, vi har fått in offerter som efter helgerna kommeratt utvärderas. Dessutom har vi fått glädjande besked att Eskilstuna kommun (Stort Tack!) skänker oss bättre begagnade flytbryggor när de byter sina i Sundbyholm. Det blir en stor besparing för klubben att inte behöva köpa nya bryggor. Det som behöver åtgärdas för att bryggorna skall bli fina är ny trädäckning måste läggas och det kommer behöva genomföras av medlemmarna genom den arbetsplikt som klubben har. 


Coronan påverkar årsmötet.


Enligt stadgarna skall klubbens årsmöte genomföras årligen under första kvartalet. Styrelsen ser mer anledning av coronabestämmelserna ingen möjlighet att genomföra årsmötet under första kvartalet. Inriktningen är att genomföra årsmötet så snart som möjligt, förhoppningsvis under 2:a kvartalet. Styrelsen ser inte att några större beslut behöver fattas vid detta årsmöte då årsmötet 2020 antog nya stadgar och gav inriktning för arbetet med flytten till Nabbviken. Så styrelsen jobbar vidare med de mandaten och de inriktningarna.

Arbetsplikt under detta Corona-år.

Alla medlemmar har att fullgöra 1 dags arbetspliktunder året eller betala avgiften för utrbliven genomförd arbetsplikt. På grund av Coronaepedemien kan vi inte genomföra en gemensam arbetsdag. 

Arbetsplikten 2021 kommer mest att jobba med de nya bryggorna på olika sätt. Det kommer att komma kallelser med SMS och Mail när det finns arbete att göra.