Båtklubben Gripen

Grundad 1962

Söker du båtplats i Strängnäs?


Vi har ett fåtal platser kvar just nu.

Du kan anmäla intresse genom att ställa dig i kö. Om Eldsundsviken.


- Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken.


- Bryggplatserna är även hyggligt vindskyddade.


- El finns utdraget till varje brygga.Tag kontakt med vår hamnkapten

Henrik Thernlund

070-530 10 40 om du behöver bryggplats  (se mer under fliken "Bryggplatser")


För medlemskap ta kontakt med vår

medlemsansvarige

Carina Boson

076-400 31 00

om du behöver bli medlem. (se mer under fliken "Bli medlem")Vi stödjer

BK Gripen

Välkommen till BK Gripen,

-Vi är en ideell bryggförening i Strängnäs.

-Vår hemmahamn är Eldsundsviken.

Ordförande:

Peter Enbom

073-362 54 04

ordforande@bkgripen.se                             


Vice Ordförande:

Fredrik Karlström

073-810 20 44

viceordforande@bkgripen.se


Sekreterare:

Carina Boson

076-400 31 00

sekreterare@bkgripen.se


Ekonomi:

Fredrik Karlström

kassor@bkgripen.se


BAS-ansvarig:

Kenneth Ingemarsson

070-749 61 49  


Eldsundsförråden:

Johan Stedt

072-718 76 43                       

eldsund@bkgripen.se


Hamnkapten:

Henrik Thernlund

070-530 10 40

bryggansvarig@bkgripen.se


Valberedning:             

Patrik Stedt 

Ola Källstig 

valberedning@bkgripen.se


Webb master:             

Henrik Thernlund


Bryggbasar:

Brygga 1  Bengt Berg            Tfn 0152-174 80

Brygga 2  vakant                    Tfn

Brygga 3  Rickard Granlund  Tfn 0152-156 70

Brygga 4  Åke Schylander     Tfn 070-379 95 76