Båtklubben Gripen

Grundad 1962

Söker du båtplats i Strängnäs?


Vi har ett fåtal platser kvar just nu.

Du kan anmäla intresse genom att ställa dig i kö. Om Eldsundsviken.


- Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken.


- Bryggplatserna är även hyggligt vindskyddade.


- El finns utdraget till varje brygga.Tag kontakt med vår hamnkapten

Henrik Thernlund

070-530 10 40 om du behöver bryggplats  (se mer under fliken "Bryggplatser")


För medlemskap ta kontakt med vår

medlemsansvarige

Carina Boson

076-400 31 00

om du behöver bli medlem. (se mer under fliken "Bli medlem")Vi stödjer

BK Gripen


Välkommen till BK Gripen,

-Vi är en ideell bryggförening i Strängnäs.

-Vår hemmahamn är Eldsundsviken.

Medlemsavgift 

Aktiv medlem (med båt) 500 kr/år.

Passiv medlem (utan båt) 250 kr/år.

Inträdesavgift 1.000 Kr, -engångsavgift.


Köavgift till brygg- eller förrådsplats

100 Kr -per kalenderår (jan -- dec), inbetalas till klubbens bankgiro (se nedan) med namnuppgift. Läs mera om brygg- och förrådskö under fliken "Bryggplatser".

                                             

Bryggplats för båtar med bredd upp till 2,5 m   1.250 kr


Bryggplats för båtar med bredd upp till 3.0 m   2.150 kr


Bryggplats för båtar med bredd upp till 3,5 m   3.000 kr


Bryggplats för båtar med bredd upp till 4,0 m   4.300 krFörrådsplats

enligt särskild taxa beroende på klubbens hyreskostnad.Om du inte deltager på arbetsplikt                            250:- / gång kväll

500:- del av dag eller full dag.Om du inte betalar din faktura i tid tillkommer det en påminnelseavgift om 100:- / påminnelse.


Organisations nr:    819500-2285

Bankgiro:  858-5457

Bank:  Swedbank
Utträde ur klubben

Observera att Du aktivt måste avsluta Ditt medlemskap i klubben, exempelvis genom mail till sekreteraren. Att sluta betala avgift är inte lika med uppsägning av medlemskap. Notera även att du kan inte ha kvar brygg eller förrådsplats om du inte har medlemskap i BK Gripen.

Vimpel "BK Gripen" 200:- styck. 

Beställs hos hamnkapten per mail här:

bryggansvarig@bkgripen.se

Bryggnyckel, deposition 350:- styck. 

Beställs hos hamnkapten per mail här:

bryggansvarig@bkgripen.se

Depositionen återfås om du lämnar din bryggplats och/eller slutar i kluben.