Vi stödjer

BK Gripen

Ny tid för årsmötet

________________________________________________

Styrelsen har nu fastställt ny preliminär tid för årsmötet. Det nya datumet är 


Onsdagen den 16 juni klockan 17.30

vid de nya bryggorna i NabbvikenVälkomna!

Styrelsen


Uppdaterat 2021-06-04

Dokument för årsmötet hitta du här

_________________________________________________________________________________________________

Dagordning årsmötet 2021


Verksamhetsberättelse


Valberedningens förslag till styrelse


Balansrapport           Resultatrapport           Revisionsrapport


Skriv själv ut eller ladda ner dokumenten till egen platta/mobil och ta med till årsmötet! 

______________________________________________________________________________ 

Båda bryggorna är färdigsnickrade!


Båda bryggorna har nu fått sina landgångar snickrade.

Nu återstår att montera Y-bommarna när de är färdigrenoverade,

sen är det el, vatten och säkerhet som skall fixas.


Uppdaterat 2021-06-11

Snickeriarbetena fördröjs


Det företag som vi har anlitat har fått problemmed att de snickarna som skulle användas är fast i Polen p g a Corona. Som kompensation har klubben förhandlat fram gratis dragning av rör för elen. Styrelsen återkommer när vi vet mer om läget.


Uppdaterat 2021-06-04

Flytbryggorna förtöjs!


Flytbryggorna är nu på plats. På bilden läggs bojstenarna ut för att förankra flytbryggan i.


Uppdaterat 2021-05-30

Första bryggfästet på plats!


...och det andra på gång.

Såhär såg arbetsläget ut vid helguppehållet.


Uppdaterat 2021-05-28

Arbetet går frammåt!

Såhär såg arbetsläget ut vid helguppehållet inför pingst, 


Uppdaterat 2021-05-23

Nu är det sant i Nabbviken

- Arbetet Har nu börjat med bryggorna i Nabbviken, beräknad arbetstid 2-3 dgr.


Uppdaterat 2021-05-20

Tack till alla som har jobbat med de nya bryggorna i Eldsundsviken

________________________________________________________________________

Tack till alla som har ställt upp och hjälpt till med renoveringen av våra ny-gamla bryggor som skall till Nabbviken!


Peter Enbom Styrelseordförande för BK Gripen säger att "det är glädjande att se det stora engagemang och uppslutning vi har inom vår klubb, det visar på att vi är en livskraftig klubb och att det finns ett stort  behov av en sådan ideell kraft för båtlivet i en sjöstad som Strängnäs" 

Arbetet med bommarna leds av Marko

- och går bra enligt planen

________________________________________________________

Arbetet med flytten till Nabbviken går frammåt, bryggorna är på plats i Eldsundsviken för att renoveras innan de flyttas till sina platser i Nabbviken.

På bilden ses medlemmar som renoverar dem genom översyn och målning under styrelsemedlemmen Marko Koskelas ledning.

Den 10 maj beräknas arbetena med bryggfästena Fredrik viceordförande i styrelsen håller i de arbetena tillsammans med vår ordförande Peter.

Carina i styrelsen håller koll på ledningar och rör i byggområdet i Nabbviken.

Passa på att göra din arbetsplikt, info om arbete får du via SMS, mailutskick och här på hemsidan.

Grillad korv och saft serveras dessutom i halvtid av arbetena!


.Arbetet kommer att ske fortlöpande och regelbundet under de närmasteveckorna. Arbetena annonseras här med ganska kort varsel så besök dessa sidor ofta och se efter uppdateringar. 


Hjärtligt välkomna!

Styrelsen"

________________________________________________________


Samlad info om nya bryggan och arbete i samband med den samt bygget i Nabbviken kommer fortsättningsvis att läggas ut här på vår klubbs hemsida www.bkgripen.se  Gå in här med jämna mellanrum och håll dig underrättad om läget!                               


                        Styrelsen

Bryggorna är nu här!

De nya bryggorna Har nu kommit 2021-04-13. De ligger nu längs med brygga 4 under tiden då de renoveras. Läs mer nedan.

Viktigt!

Nya bryggorna kommer!

De nya bryggorna kommer till Eldsundsviken och beräknas vara framme tisdagen den 13 april. De kommer i avvaktan på översyn och att bryggfästerna i Nabbviken skall bli klara att läggas längs med brygga 4. Detta innebär att brygga 4 är avstängd kommande veckorna.

Du som normalt ligger vid brygga 4 försök att vänta till bryggan är ledig igen. Vid akut behov kontakta hamnkapten en lösning med tillfällig plats.

Brygga 4 bedöms vara ledig i mitten av maj igen.


Styrelsen

Bryggan nu klar för transport till Strängnäs.

(2021-01-24)


Bryggan i Sundbyholm som klubben fick av Eskilstuna kommun är nu redo för transport till Strängnäs. Det som avgör när transporten kan genomföras är isläget som vi hoppas snart blir bättre. Idag så hackade medlemmar i styrelsen bryggan ren från is och fendrade av den mot befintliga gästbryggan i sundbyholm.

 

Klubben har också köpt 35 stycken begagnade Y-bommar. Dessa Y-bommarna renoveras så att de blir i toppen-skick. Så det kommer bli en hel del att göra under våren för våra medlemmar så att vi kan fortsätta vara billigast och mest ändamålsenliga båtklubb i Strängnäs.

Styrelsen har beslutat i val av entreprenör för flytt till Nabbviken.


Styrelsen har genomfört ett extra styrelsemöte för att besluta i frågan om val av offert och beställning. Bakgrunden är att Eskilstuna kommun nu har överlämnat 90 meter brygga till klubben. I entreprenaden ingår förutom bryggfästen och montering av flytbryggorna i Nabbviken, även bogsering av bryggorna från Eskilstuna till först Eldsundsviken där de "parkeras" under våren. Där skall vi snygga till bryggorna med ny träöverdäckning och se över elinstallationer, (betongelementen är i mycket gott skick). Därefter skall bryggorna, -innan sommaren, bogseras till Nabbviken och där monteras samt förankras.


Detta kan innebära att vi kanske måste ta ut en extra arbetsplikt av våra medlemmar i år för att få fina bryggor. 

Styrelsen jobbar med offerter och bryggor till Nabbviken

Styrelsen jobbar nu för flytten till Nabbviken, vi har fått in offerter som efter helgerna kommeratt utvärderas. Dessutom har vi fått glädjande besked att Eskilstuna kommun (Stort Tack!) skänker oss bättre begagnade flytbryggor när de byter sina i Sundbyholm. Det blir en stor besparing för klubben att inte behöva köpa nya bryggor. Det som behöver åtgärdas för att bryggorna skall bli fina är ny trädäckning måste läggas och det kommer behöva genomföras av medlemmarna genom den arbetsplikt som klubben har. 


Coronan påverkar årsmötet.


Enligt stadgarna skall klubbens årsmöte genomföras årligen under första kvartalet. Styrelsen ser mer anledning av coronabestämmelserna ingen möjlighet att genomföra årsmötet under första kvartalet. Inriktningen är att genomföra årsmötet så snart som möjligt, förhoppningsvis under 2:a kvartalet. Styrelsen ser inte att några större beslut behöver fattas vid detta årsmöte då årsmötet 2020 antog nya stadgar och gav inriktning för arbetet med flytten till Nabbviken. Så styrelsen jobbar vidare med de mandaten och de inriktningarna.

Arbetsplikt under detta Corona-år.

Alla medlemmar har att fullgöra 1 dags arbetspliktunder året eller betala avgiften för utrbliven genomförd arbetsplikt. På grund av Coronaepedemien kan vi inte genomföra en gemensam arbetsdag. 

Arbetsplikten 2021 kommer mest att jobba med de nya bryggorna på olika sätt. Det kommer att komma kallelser med SMS och Mail när det finns arbete att göra.