Båtklubben Gripen

Grundad 1962

Söker du båtplats i Strängnäs?


Vi har ett fåtal platser kvar just nu.

Du kan anmäla intresse genom att ställa dig i kö. Om Eldsundsviken.


- Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken.


- Bryggplatserna är även hyggligt vindskyddade.


- El finns utdraget till varje brygga.Tag kontakt med vår hamnkapten

Henrik Thernlund

070-530 10 40 om du behöver bryggplats  (se mer under fliken "Bryggplatser")


För medlemskap ta kontakt med vår

medlemsansvarige

Carina Boson

076-400 31 00

om du behöver bli medlem. (se mer under fliken "Bli medlem")Välkommen till BK Gripen,

-Vi är en ideell bryggförening i Strängnäs.

-Vår hemmahamn är Eldsundsviken.

Nu har arbetena i NABBVIKEN börjat!

Arbetena i Nabbviken för våra nya bryggor har börjat. Lodning, riktningar och avstånd har tagits för att kunna detaljplanera hur vi skall ha de. Vi som var där var Henrik Thernlund, Kenneth Ingemarsson, som också har tagit bilderna, Åke Schylander och Tomas Näselius. Samt  motorbåten  PIO som arbetsbåt.

Vi stödjer

BK Gripen

Arbetsplikt under detta Corona-år.

Alla medlemmar har att fullgöra 1 dags arbetspliktunder året eller betala avgiften för utrbliven genomförd arbetsplikt. På grund av Coronaepedemien kunde vi inte genomföra en gemensam arbetsdag. 


Du kan genomföra arbetsplikten enskilt och sen anmäla vad du har gjort genom ett Mail eller ett SMS till hamnkaptenen där du skriver vem du är och avd du har gjort så kommer ingen arbetspliktsavgift tas ut på nästa faktura.


Vad kan jag göra? Här kommer exempel på vad Du kan göra och sen rapportera in till hamnkaptenen.

- Röja vass

- Röja ogräs

- Olja bryggor

- Kolla och åtgärda spikar m m på brygga

- Skrapa och lacka bänkar vid bryggorna.

- Städa vid bryggor och förråd

- Åtgärda det du ser behövs göras i övrigt,

- Det kommer också att räknas!

ÅRSMÖTET 2020

Årsmötet genomfördes den 26:e april under nya (Corona-)former.

Mötet genomfördes utomhus med ordentliga avstånd och mycket frisk luft...

Protokollet hitta du här

ÅRSMÖTET 2020

Ladda ner möteshanlingar

Dagordningen


Budgeten


Revisionsberättelse


Verksamhetsberättelsen hitta du nedan.


BK Gripens verksamhetsberättelse


Här är klubbens verksamhetsberättelse som kommer att redovisas på åsmötet söndag den 26 april kl 15.00- Välkomna!


Under gångna året har, förutom förra årsmötet, 9st styrelsemöten och ett extra medlemsmöte genomförts. 

En städdag har också genomförts i maj.

Fokus under året har varit BK gripens framtid. I oktober så skrevs ett arrendeavtal med kommunen avseende bryggor i Nabbviken. Arrendet är på 10 år och förnyas därefter 5 år i taget.


Arbetet för att etablera i Nabbviken har påbörjats och pågår. Vi har ännu inte hittat den bästa lösningen för klubben avseende val av bryggor och landinfästningar. Målet är att ligga kvar i Eldsundsviken intill vi blir uppsagda där. Det i syfte att bygga så mycket kapital vi kan inför flytten.


Årets verksamhet har gett ett överskott på ca 126 000 kr vilket balanserats till nya året. Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 502 000 kr


Jag tackar för genomförda möten och aktiviteter under verksamhetsåret.

Kan Du eller vet Du något om bryggor?

Vi behöver personer med kunskap om bryggor. Typer, priser, för och nackdelar. Vet Du var det finns begagnade bryggor till salu och så vidare. Vi behöver den kunskapen till arbetsgrupp Nabbviken. Hör av dig till ordförande eller vice ordförande enligt ARBETSGRUPP NABBVIKEN ovan.