INBROTT i båtarna på brygga 3

________________________________________________________


 

Vi har tyvärr haft inbrott i en del av båtarna på brygga 3 under natten mellan 23 och 24 juli. Kolla gärna om din båt är drabbad. Har du möjlighet så ta gärna "en extra sväng förbi bryggorna", gärna om du har vägarna förbi kvällar och nätter och kolla att allt ser OK ut.

Styrelsen

 


Uppdaterat 2022-07-24

Tosteröbron har fått ny motor

och broöppningarna utökas nu till fem tillfällen per dygn.

________________________________________________________


 

Tosteröbron har under en period endast öppnats för båttrafik tre gånger per dygn. Detta för att minska risken för att bron fastnar i öppet läge.

Nu har Strängnäs kommun efter motorbyte på bron lagt till ytterligare två tider, dessa är klockan 15.10 och klockan 20.10. Sedan tidigare öppnas bron också vid tre tillfällen: klockan 09.10, 12.10 och 18.10.

Så öppettiderna är alltså:

Från och med måndag 18 juli:

Klockan 09.10

Klockan 12.10

Klockan 15.10

Klockan 18.10

Klockan 20.10

 


Uppdaterat 2022-07-21

Problem med Tosteröbron

Mycket begränsade öppettider!

________________________________________________________


 

Tosteröbron ska under en period endast öppnas för båttrafik tre gånger per dygn. Detta för att minska risken för att bron fastnar i öppet läge.

 

Tosteröbron i Strängnäs har haft återkommande problem med att bron fastnat i öppet läge, vilket drabbat bilister och cyklister. Ett sätt att förebygga problem är att minska antalet öppningar per dygn.

Från och med 22 juni kommer bron att öppnas för båttrafik vid tre tillfällen: klockan 09.10, 12.10 och 18.10.

 

I dagsläget finns en beredskap dag och kväll och rutiner som garanterar att avbrotten blir så få och korta som möjligt.

Senare under sommaren sker ett arbete nattetid där byte av motor och omprogrammering av frekvensomvandlaren ingår.

Strängnäs kommun hoppas att den åtgärden ska räcka för att återgå till ordinarie öppettider.Uppdaterat 2022-06-20

Information om sommaren 2022 i BK Gripen

________________________________________________________


 

Som ni vet så är första bryggan i Nabbviken i stort sett klar. Men för att få till en ordnad flytt ber vi er medlemmar att efter sjösättning lägga er båt på er nuvarande plats i Eldsundsviken. Vi kommer att ha kvar bryggorna i Eldsundsviken åtminstone även denna sommar.

Vill ni flytta till Nabbviken redan nu så anmäler ni ert intresse till styrelsen genom att höra av er till hamnkaptenen Henrik Thernlund senast måndagen den 13 juni med uppgifter om båtstorlek och önskad tidpunkt för flytt. Hamnkaptenen kommer därefter att lägga upp en flyttplan och tilldela platser.

Med hopp om en fin sommar!

/Styrelsen

 

Hälsningar Maria och KennethUppdaterat 2022-05-17

Sammanfattning från årsmöte 2022

________________________________________________________

Den 20 mars klockan 15.00 hölls årsmöte SMOL-gården. 

  • Styrelsen omvaldes med komplettering att vi hälsar Maria Werleskog välkommen till styrelsen.
  • Medlemsavgifterna kommer att hållas på sammabelopp som under 2021. 
  • Arbetsplikten bestämdes till 2 dagar som kommer att genomföras under söndagarna i april och kommer främst bestå av transport av Y-bommarna från förråden till nya bryggorna i Nabbviken samt montering.
  • Styrelsen bedömer att alla som vill ha plats i Nabbviken kommer att få det.
  • Idag har vi två bryggor i Nabbviken 20 respektive 40 meter samt 32 Y-bommar. Planen är att efter säsongen 2022 (i år) att köpa till lika mycket bryggor och Y-bommar så att klubben kommer att disponera 2 stycken 60-meters bryggor.
  • Platser med bojförtöjning vid bryggorna diskuterades också. 

Läs mer i protokollet nedan


Parkeringseländet för oss båtägare diskuterades också med en representant för Strängnäs Segelsällskap. Det finns en intressegrupp på Facebook som heter "Vi som parkerar bilen och tar båten". BK Gripen tycker också att det är orimligt med 4-timmars parkering där vi båtägare ställer bilen för att ta båten. Gå in på Facebook och läs mer där.Uppdaterat 2022-03-20

Dokument från årsmötet 2022

_____________________________________________________________________

Protokoll från årsmötet 2022


Protokoll från konstituerande möte 2022
Balansrapport           Resultatrapport           Revisionsrapport


_______________________________________________________

Första planeringen av bryggplatser klar i Nabbviken

________________________________________________

I den fina vårsolen planerades bryggplatserna på en av bryggorna i Nabbviken. Placeringen av Y-bommarna mättes ut inför monteringen. Inledningsvis blir det 10 stycken platser med 3 meters bredd, 12 stycken platser med 3,5 meters bredd och 4 stycken platser med 4,5 meters bredd. Klubben kommer att köpa fler Y-bommar för nästa etapp av bryggplatser. När isen har släppt kommer klubben att kalla till arbetsdagar för att köra ner från förrådet och montera Y-bommarna på bryggan.


Uppdaterat 2022-03-14

Vassröjning i Eldsundsviken

________________________________________________

Tack till vår sekreterare Carina som under februari när isen låg tjock passade på att röja gammal vass i Eldsundsviken, ett jättearbete! Superbra!


Uppdaterat 2022-03-06

Arbetet i Nabbviken går frammåt

________________________________________________

Tack till alla medlemmar som har jobbat och gjort våra bryggor sååå fina, här på bilden jobbar Marko och Mirko med att finbalansera bryggorna med frigolit!


Uppdaterat 2021-10-10

Båda bryggorna är färdigsnickrade!


Båda bryggorna har nu fått sina landgångar snickrade.

Nu återstår att montera Y-bommarna när de är färdigrenoverade,

sen är det el, vatten och säkerhet som skall fixas.


Uppdaterat 2021-06-11

Snickeriarbetena fördröjs


Det företag som vi har anlitat har fått problemmed att de snickarna som skulle användas är fast i Polen p g a Corona. Som kompensation har klubben förhandlat fram gratis dragning av rör för elen. Styrelsen återkommer när vi vet mer om läget.


Uppdaterat 2021-06-04

Flytbryggorna förtöjs!


Flytbryggorna är nu på plats. På bilden läggs bojstenarna ut för att förankra flytbryggan i.


Uppdaterat 2021-05-30

Första bryggfästet på plats!


...och det andra på gång.

Såhär såg arbetsläget ut vid helguppehållet.


Uppdaterat 2021-05-28

Arbetet går frammåt!

Såhär såg arbetsläget ut vid helguppehållet inför pingst, 


Uppdaterat 2021-05-23

Nu är det sant i Nabbviken

- Arbetet Har nu börjat med bryggorna i Nabbviken, beräknad arbetstid 2-3 dgr.


Uppdaterat 2021-05-20

Tack till alla som har jobbat med de nya bryggorna i Eldsundsviken

________________________________________________________________________

Tack till alla som har ställt upp och hjälpt till med renoveringen av våra ny-gamla bryggor som skall till Nabbviken!


Peter Enbom Styrelseordförande för BK Gripen säger att "det är glädjande att se det stora engagemang och uppslutning vi har inom vår klubb, det visar på att vi är en livskraftig klubb och att det finns ett stort  behov av en sådan ideell kraft för båtlivet i en sjöstad som Strängnäs" 


Bryggorna är nu här!

De nya bryggorna Har nu kommit 2021-04-13. De ligger nu längs med brygga 4 under tiden då de renoveras. Läs mer nedan.

Styrelsen har beslutat i val av entreprenör för flytt till Nabbviken.


Styrelsen har genomfört ett extra styrelsemöte för att besluta i frågan om val av offert och beställning. Bakgrunden är att Eskilstuna kommun nu har överlämnat 90 meter brygga till klubben. I entreprenaden ingår förutom bryggfästen och montering av flytbryggorna i Nabbviken, även bogsering av bryggorna från Eskilstuna till först Eldsundsviken där de "parkeras" under våren. Där skall vi snygga till bryggorna med ny träöverdäckning och se över elinstallationer, (betongelementen är i mycket gott skick). Därefter skall bryggorna, -innan sommaren, bogseras till Nabbviken och där monteras samt förankras.


Detta kan innebära att vi kanske måste ta ut en extra arbetsplikt av våra medlemmar i år för att få fina bryggor. 

Styrelsen jobbar med offerter och bryggor till Nabbviken

Styrelsen jobbar nu för flytten till Nabbviken, vi har fått in offerter som efter helgerna kommeratt utvärderas. Dessutom har vi fått glädjande besked att Eskilstuna kommun (Stort Tack!) skänker oss bättre begagnade flytbryggor när de byter sina i Sundbyholm. Det blir en stor besparing för klubben att inte behöva köpa nya bryggor. Det som behöver åtgärdas för att bryggorna skall bli fina är ny trädäckning måste läggas och det kommer behöva genomföras av medlemmarna genom den arbetsplikt som klubben har.